Urang Sunda Kudu Nyunda

Jadi urang sunda mah kudu nyunda. Nu kumaha ari nyunda téh? Nyunda, numutkeun kana hartina yén ngaregepkeun nilai-nilai kasundaan dina laku lampah tur kahirupan sapopoé. Mun diitung mah meureun aya ratusan nilai-nilai kasundaan téh, lain saukur basa komo pakéan.

Enya saé ngamumulé basa sunda dina percakapan sapopoé, da cenah basa sunda téh rék punah kusabab teu dilestarikeun ku masarakatna. Ayeuna di Bogor ogé, nu kaasup tatar sunda, nu cenah baheula aya karajaan sunda pang jayana, basa sunda geus jarang digunakeun. Tapi urang ulah leutik haté, minimal ayeuna geus dimimitian deui nanjeurkeun ajén-inajén kasundaan ku pamaréntah kota jeung kabupaten di sababaraha wilayah di Jawa Barat.

Dina raraga ngangkat harkat darajat Ki Sunda, mibanda karakter sunda téh lain tuluy ngajadikeun urang ngarasa diri pangunggulna. Sakabéh suku di Indonesia masing-masing miboga adat séwang-séwangan nu sarua luhungna. Kade tong jadi jelema nu heureut deuleu pondok léngkah. Tah dina kitu, urang teu meunang eureun diajar tur muka wawasan jeung élmu nu luhung. Mun ceuk DAMAS (Daya Mahasiswa Sunda) mah “élmu luhung kasakti diri”.

Cenah urang Sunda mah kudu nuturkeun kana opat hal dina néangan élmu, nyaéta:

  1. Daluang: kitab, buku. Ieu hartina urang kudu loba maca.
  2. Papada urang: ieu maksudna diajar mah bisa ti saha waé, ulah ngabeda-bedakeun jelema tina pangkat, harta, komo deui statusna mah.
  3. Kalangkang: ieu nyimbolkeun refleksi, yén urang téh kudu ngaca kana perjalanan hirup, boh nu sorangan atawa nu batur.
  4. Haleuang: lagu, syair, seni. Loba karya seni nu bisa jadi picontoeun. Tongtonan nu bisa jadi tungtunan. Mun lagu-lagu galau mah ulah diturutan nya. :p

Loba keneh nu kudu diguar mun urang rek mutalaah budaya Sunda. Hayu urang mimitian ti nu leutik. Ayeuna.

Advertisements

1 Comment

  1. sae esensi seratanana – aya nu tiasa diala sanaos dipilampah di jaman kiwari oge…. basa tos sakinten sae, keun wae engkin oge nyaluyukeun kana tarekah rumpaka… nu tambih lami insya Allah baris nambihan ‘kosakata’ nu merenahna………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s